Drobečková navigace

Úvod > Aktuality > Celostátní setkání historických praporů sborů dobrovolných hasičů

Celostátní setkání historických praporů sborů dobrovolných hasičůDatum konání:
15.6.2024

Psal se 22. květen roku 1864, když se v hostinci „Sladovna“ ve Velvarech konala první ustavující valná hromada sboru na území České republiky. V době založení měl sbor 51 členů, z toho 47 činných. K založení sboru vedla nešťastná událost, která postihla velvarské předměstí, kdy shořela většina domů. Vedení obce tak v roce 1843 vydalo nový požární řád, kde každému občanovi města připadly určité úkoly. To sice zaručovalo dostatek lidí při vzniku požáru, avšak nedostatečná odbornost způsobila mnohdy více škody než užitku. Iniciativa k založení dobrovolného, ale řádně vycvičeného sboru, vzešla od obchodníka Karla Krohna, který byl za svého mládí svědkem velkého požáru obchodního domu v Hamburku. Obdivoval zručnost záchranných čet a po návratu o tom povídal svým kamarádům.  Nadchla ho myšlena k založení dobrovolné organizace, která by pomáhala spoluobčanům při mimořádných událostech ve městě a blízkém okolí. V listopadu roku 1863 podali zakladatelé žádost městské radě s návrhem pracovních stanov. Kvůli nedostatku zkušeností se odebrali vybraní členové budoucího spolku do Prahy, kde si vyžádali pomoc přímo od purkmistra Václava Bělského. Ten pověřil hospodářského správce hlavního města Jana Bílého a velitele profesionálního hasičstva Josefa Lammera, aby deputaci pomohli radou i skutkem. Návrh stanov spolku byl důkladně přepracován a městské radě byla předložena nová žádost o povolení činnosti "Sboru dobrovolných hasičů". Výměrem č. 290 z 12. března 1864 pak obec schválila spolek, "který si za povinnost bral, pomocí již stávajících nařízení při požárech život a majetek města Velvar a nejbližších obcí neúnavnou přičinlivostí, nezištným sebeobětováním a zevrubnou obeznalostí v náležitých pracích služebních hájiti a chrániti". Pražské místodržitelství schválilo velvarský hasičský sbor výměrem č. 24.783 dne 2. května 1864. Další města a obce Velvary následovaly a o 5 let později bylo na území České republiky registrováno již 94 sborů dobrovolných hasičů. Prvenství Velvar je ale nezpochybnitelně doložené.

24_06_15_Oslavy_SDH_160_let_02.JPEG

Letos proto slaví dobrovolné hasičství v České republice 160. výročí. Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, největší organizace sdružující pod sebe jednotlivé členy Sborů dobrovolných hasičů, jako hlavní organizátor u této příležitosti pořádal Celostátní setkání historických praporů sborů dobrovolných hasičů, které se uskutečnilo 15. června na náměstí Zachariáše z Hradce v Telči. Šlo o největší celostátní setkání historických praporů sborů dobrovolných hasičů (SDH) v historii. Hlavním programem byl slavnostní průvod z místního Panského dvora na náměstí Zachariáše z Hradce, následné dekorování historických praporů přímo na náměstí a přehlídka historické techniky.

V rámci oslav proběhlo i udělování Záslužného řádu českého hasičstva. Jedná se o výběrové vyznamenání SH ČMS. Řád uděluje výkonný výbor SH ČMS jako nejvyšší ocenění za zvláště vynikající zásluhy o rozvoj dobrovolného hasičstva a záchranářů v České republice či proslavení vlasti v zahraničí.

Počátkem roku byl náš sbor osloven, zdali bychom se chtěli této akce zúčastnit. SDH Nechanice vlastní historický prapor, který mu u příležitosti 25. výročí založení sboru v roce 1930 darovala paní Božena Karhanová. Bohužel ze samotného darování nemáme žádné dochované informace. Důkazem je pouze stuha, která je součástí praporu. Výbor jednohlasně odsouhlasil účast na této akci a netrpělivě jsme čekali na potvrzení a pozvání z výboru SH ČMS. Na událost se hlásilo kolem 2000 SDH se svými prapory, z kapacitních a organizačních důvodů jich však mohlo dorazit „pouze“ 750.

24_06_15_Oslavy_SDH_160_let_03.JPEG 24_06_15_Oslavy_SDH_160_let_04.JPEG

Celorepubliková akce se konala pod záštitou předsedy Senátu Parlamentu České republiky RNDr. Miloše Vystrčila. V sobotu 15. června 2024 bylo za nádherného slunného počasí na náměstí téměř 6 tisíc uniformovaných dobrovolných hasičů, kteří přivezli svých 694 historických praporů. Na jejich dekorování výroční stuhou se podílel i předseda Senátorského klubu ODS a TOP 09 Zdeněk Nytra, který je zároveň náměstkem starostky Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska. 13 krajských historických praporů dekoroval Stuhami předsedy Senátu samotný předseda Senátu Parlamentu České republiky RNDr. Miloš Vystrčil. Tyto Stuhy předsedy Senátu Parlamentu České republiky se udělují skupinám nebo jednotlivcům za ochranu zdraví, majetku nebo životů lidí.

Jak si můžete všimnout na našem praporu, náš sbor dobrovolných hasičů byl založen v roce 1905. Příští rok nás tedy čeká 120. výročí jeho založení. Takovou událost si pochopitelně nenecháme ujít a již nyní se na ni začínáme pomalu připravovat.