Drobečková navigace

Úvod > Aktuality > 43/2022 - POŽÁR

43/2022 - POŽÁRDatum konání:
7.8.2022
Datum ukončení:
10.8.2022

Národní park České Švýcarsko - Mezná, vrch Kobylka a okolí

7.8.2022 v 11:00 - 10.8.2022 17:30 

Na žádost HZS KHK se naše jednotka připojila k 8. odřadu, který byl vyslán do národního parku České Švýcarsko, kde se 24.7.2022 rozhořel požár, který zasáhl plochu přes 1060 ha.

4.8.2022 vznesl HZS KHK dotaz, zda jsme schopni vyslat část jednotky s CAS 30 do NP České Švýcarsko a zároveň, zda jsme schopni pokrýt standardní činnosti jednotky na našem území. Mezi dalšími požadavky bylo vlastnictví „D-programu“, nebo třeba kurz obsluhy motorových řetězových pil. Odjezd byl naplánován na neděli v 11:00 z CPS Hradec Králové a návrat ve středu v podvečer. Na přípravu tak nebylo mnoho času.

Velitel žádost přednesl vedení města Nechanice, coby zřizovateli jednotky, a po její odsouhlasení svolal narychlo schůzku jednotky, aby zjistil možnosti dostupných členů. Přesto, že zájem o účast měli všichni přítomní členové (jsem si jist, že každý člen jednotky, by se chtěl zúčastnit), z pracovních důvodů, čerpání dovolených, nebo třeba dočasné pracovní neschopnosti nedostali na tak dlouhou dobu volno. Odřadu se tak zúčastnila pouze posádka 1+1. Zbytek členů JSDH zajišťoval standardní činnost jednotky v rámci našeho působení.  Z důvodu absence CAS 30 a vydaném varování před nebezpečím požárů, byla do práce z „důchodu“ povolána i „Božena“ T-148 CAS 32.  Jednotka tak byla vybavena k jakékoli mimořádné události. V sobotu 6.7. byla provedena kontrola veškerého vybavení v CAS 30.

Odřad č. 8

V neděli 7.8. se ve výše uvedeném čase dostavili členové JSDH s CAS 30 na centrální požární stanici v Hradci Králové. Po příjezdu dalších JSDH (Náchod-Běloves, Sobotka, Libáň, Police nad Metují, České Meziříčí a Rudník-Arnultovice) proběhl briefing týkající se cesty do Mezní Louky. Po příjezdu na parkoviště v Mezní Louce, které tou dobou fungovalo jako stanoviště pro hasiče zasahující v jejím okolí, proběhl další briefing. Tentokrát se týkal pravidel pohybu v uzavřené zóně. Následoval přesun na shromaždiště, kde na nás čekali příslušníci HZS KHK a členové JSDH minulé odřadu, který jsme střídali. Po vystřídání došlo k rozdělení úkolů a také k rozdělení naší jednotky. Jeden člen byl přiřazen k hasičům ze stanice Rychnov nad Kněžnou – tato pracovní skupina byla pověřena odstraněním popadaných stromů přes potok, který zásobuje umělý vodopád Edmundovy soutěsky. Cílem bylo vytvoření bezpečného prostoru pro zasahující hasiče a zároveň vytvoření průseku mezi požárem zasaženým a nezasaženým územím tak, aby v případě opětovného zahoření v dané lokalitě nemohl vzniknout požární most na nezasažené území. Druhý člen jednotky se s profesionálními hasiči ze stanice Jičín vydal na kontrolu kopce Kobylka. Vzhledem k četným ohniskům nacházející se pod samotným vrchem bylo nutné natáhnout vedení a ložiska uhasit. K tomu posloužil D-program, který značně ulehčil už tak náročný pohyb ve svahu. Naše činnost v tento den byla ukončena po 20. h. Poté se všichni hasiči stáhli na shromaždiště v Mezní Louce, kde došlo k doplnění PHM po cestě. Vodu jsme doplňovat nemuseli, neb naše CAS tento den sloužila jako záloha pro nenadále události.

Prostor kde probíhalo kácení ohořelých stromů

Pondělí 8.8. začalo, jako každý následující den, briefingem, kde byl řečen plán činností na daný den. S naší CAS jsme se společně s JSDH České Meziříčí přemístili na svah nad Edmundovou soutěskou, kde jsme opět vyhledávali skrytá ložiska. Kvůli náročnosti terénu a vysázené lesní školce nebylo možné použít na časti území hadicové vedení. Ohniska se tak dohašovala za pomoci džberovek kanadského typu.  Odpoledne byla jednotka opět rozdělena. Jeden člen se vrátil na vrch Kobylka, kde s kolegy z jičínské stanice opět vyhledával skrytá ložiska, tentokrát na severní straně vrchu Kobylka. Druhý člen zůstal v dané lokalitě a dál se podílel na vyhledávání a dohašování ložisek.  V podvečer se členové opět setkali a byli pověřeni k doplňování vody do CAS HZS OLK. Pro vodu se jezdilo až na parkoviště v Mezní Louce, proto bylo potřeba několik CAS k doplňování vody pro CAS HZS OLK, která dodávala značné množství vody do svého úseku. V jednu chvíli bylo nutné čerpat vodu z bazénů určených pro nabíraní vody do bambi vaků z důvodu neprůjezdnosti cesty do Mezní Louky způsobené zasahujícími jednotkami v Mezné, jež hasily ohnisko, které se objevilo kousek od objektů. Činnost jednotky byla opět ukončena po 20. hodině. Následoval pravidelný debriefing, kde proběhlo celkové zhodnocení dne.

Čerpání vody v době nemožnsti průjezdu na Mezní Louky

V úterý 9.8.2022 proběhlo ráno stejně jako v minulém dni. Snídaně, briefing a následné rozdělení úkolů, poté přesun na dané lokace. Stejně jako v předchozích dnech byla naše jednotka rozdělena. Jeden z členů byl opět poslán s hasiči ze stanice v Jičíně na vyhledávání skrytých ohnisek. Tentokrát se jednalo o kopec, který se nacházel ještě za Kobylkou. Zde byl náš člen přiřazen k družstvu z HZSp LZ Draslovka Kolín. Za pomoci termokamer a hasicích hřebů prováděl v dané lokalitě vyhledávání a dohašování ohnisek. Druhý člen byl určen s CAS k doplňovaní CAS JSDH Sobotka. Přidělené činnosti prováděli oba členové celý pracovní den, tzn. opět až do 20.00. 

HZSp LZ Draslovka Kolín

Středa 10.8. začala stejně jako předchozí dny. Po přesunu do našeho úseku, ve kterém jsme zasahovali společně s hasiči ze Středočeského a Olomouckého kraje, bylo rozhodnuto, že síly a prostředky našeho kraje již nejsou v dané lokalitě potřeba. Vzhledem k tomu, že další odřad z KHK již nebyl vyslán, rozhodl velitel odřadu, že činnost odřadu bude na místě ukončena. Hasiči tak začali s kompletací materiálu, hrubou očistou zasahující techniky a věcných prostředků, uklízení ubytovacích prostor a přípravou na odjezd zpět do svého kraje.

Umývání techniky v poslední den působení odřadu

Naše jednotka se od odřadu odpojila na dálnici D11 na exitu č. 76 na Dobřenice a domů na základnu dorazila cca v 17:30. Následovalo dotankování PHM a vody po cestě (z ekonomických důvodů rozhodl VZ o tom, že velkokapacitní CAS pojedou bez vody), finální umytí techniky a přihlášení CAS zpět do činnosti na naší základně.

V pátek dne 12.8.2022 v 15:00 předali hasiči poslední hašené území správě národního parku České Švýcarsko a po 20 dnech tak ohlásili likvidaci požáru.

Do boje s požárem a následnými likvidačními pracemi bylo zapojeno přes 6000 profesionálních a dobrovolných hasičů se 400 kusy techniky z celé České republiky. S hašením požáru pomáhali i okolní země – Slovensko, Polsko, Německo, Itálie a Španělsko, které poskytly leteckou techniku.

Nakonec bych rád poděkoval všem členům JSDH Nechanice, kteří nejen během nasazení v NP České Švýcarsko, ale i během nepřítomnosti ostatních kolegů z důvodu dovolených upravují svůj soukromý harmonogram tak, aby byla stále zajištěna akceschopnost jednotky.

 

Spolupráce s:  HZS KHK  JSDHO Náchod-Běloves Police nad Metují České Meziříčí Rudník-Arnultovice , Sobotka, Libáň

 

Odřad č. 8
Místo působení našeho odřadu
Mezní Louka - seřadiště
Mezní Louka - seřadiště
Seřadiště přímo v místě našeho působení
Seřadiště přímo v místě našeho působení
Kopce nad Meznou
Kopce nad Meznou
Prostor kde probíhalo kácení ohořelých stromů
Prostor kde probíhalo kácení ohořelých stromů
Pohled z Kobylky směrem k seřadišti
Prostor kde probíhalo kácení ohořelých stromů
Takhle se čerpají PHM u dlouhodobých zásahů
Lokalita z pondělního dopledne
Lokalita z pondělního dopledne
Lokalita z pondělního odpoledne
Lokalita z pondělního odpoledne
Pohled k Kobylky
Pohled k Kobylky
Pohled k Kobylky
Pohled k Kobylky
Pohled k Kobylky
Pohled k Kobylky
Pohled k Kobylky
Doplňování vody do CAS OLK
Čerpání vody v době nemožnsti průjezdu na Mezní Louky
Každodenní debriefing
Hasení skrytých ohnisek za pomoci hasicího hřebu
Vyhledávání a dohašování ložisek severně od kopce Kobylka
Vyhledávání a dohašování ložisek severně od kopce Kobylka
Vyhledávání a dohašování ložisek severně od kopce Kobylka
Vyhledávání a dohašování ložisek severně od kopce Kobylka
Vyhledávání a dohašování ložisek severně od kopce Kobylka
Život si najde cestu
HZSp LZ Draslovka Kolín
Život si najde cestu 2
Tankování vody v Mezní Louce
Tankování vody v Mezní Louce
Je potřeba chladit tekutiny...
Motykohrábě - v každém z krajů mají jiný slengový výraz. Nakonec jsme našli společnou řeč :)
Umývání techniky v poslední den působení odřadu