Drobečková navigace

Úvod > Aktuality > Valná hromada

Valná hromadaDatum konání:
6.1.2024

Tradičně první sobotu v lednu, která letos připadla na 6.1., se uskutečnila valná hromada našeho SDH. Po zahájení a přivítání členů a hostů jsme podrželi minutu ticha za členy, kteří nás v minulém roce opustili. Následovala volba návrhové a volební komise. Starosta sboru přednesl zprávu o činnosti SDH, stejně tak učinil i velitel SDH, vedoucí mládeže a zástupkyně žen. Hospodářka nás seznámila s příjmy a výdaji za uplynulé období. Zvolili jsme delegáty na VVHJ okrskového aktivu a na Okresní shromáždění delegátů SDH. Jednohlasně jsme také schválili činnost SDH na letošní rok a návrh rozpočtu. Následovalo předání ocenění jednotlivým členům sboru z rukou starosty bratra Petra Nováka:

Sestra Ivona Nováková Kozáková obdržela medaili Za věrnost

VVH_Nechanice_2023_07.jpg VVH_Nechanice_2023_15.jpg

 Sestra Magda Kneiflová obdržela medaili Za příkladnou práci

VVH_Nechanice_2023_02.jpg

Sestra Micheala Klimešová obdržela medaili Za příkladnou práci

VVH_Nechanice_2023_03.jpg

Sestra Markéta Vachková obdržela stužku za 20 let obětavé práce v SH ČMS

Sestra Jaroslava Samková obdržela stužku za 20 let obětavé práce v SH ČMS

Bratr Václav Samek obdržel stužku za 20 let obětavé práce v SH ČMS

VVH_Nechanice_2023_16.jpg VVH_Nechanice_2023_18.jpg VVH_Nechanice_2023_19.jpg
VVH_Nechanice_2023_06.jpg

Bratr Jan Galásek ml. obdržel od Krajského sdružení Královehradeckého kraje Čestné uznání 

VVH_Nechanice_2023_20.jpg VVH_Nechanice_2023_09.jpg

 

Sestra MUDr. Monika Kubíková obdržela od Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska medaili svatého Floriána

VVH_Nechanice_2023_04.jpg VVH_Nechanice_2023_10.jpg

Bratr Peter Truchlík obdržel od Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Čestné uznání 

VVH_Nechanice_2023_21.jpg VVH_Nechanice_2023_08.jpg

Bratr Rudolf Kubík obdržel od Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska medaili Za mimořádné zásluhy

VVH_Nechanice_2023_05.jpg VVH_Nechanice_2023_11.jpg

Bratr Jan Galásek obdržel od Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska řád svatého Floriana

VVH_Nechanice_2023_01.jpg VVH_Nechanice_2023_12.jpg VVH_Nechanice_2023_14.jpg

Řád svatého Floriana

Je výběrové vyznamenání, které se uděluje členům - hasičům a organizačním jednotkám SH ČMS za mimořádné výsledky v činnosti a to nejdříve za 5 let po udělení medaile Za mimořádné zásluhy. Podmínkou pro udělení Řádu sv. Floriána je udělení všech předchozích vyznamenání (Čestné uznání okresního sdružení hasičů, Za příkladnou práci, Za zásluhy, Čestné uznání od krajského sdružení hasičů, Medaile svatého Floriana, Čestného uznání sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska a Za mimořádné zásluhy), dále doba minimálně 30 let členství v SDH a dosažení věku 50 let. Uděluje se právnickým a fyzickým osobám v ČR i zahraničí, kteří významnou měrou přispívají k rozvoji činnosti SH ČMS. Uděluje jej výkonný výbor SH ČMS. Nosí se in natura. 

 

Všem oceněným srdečně blahopřejeme.

Po předání ocenění následovala diskuse, usnesení, závěrečné občerstvení a volná zábava.